תקנים מיוחדים

1. בית קלט לתינוקות

2. משרד הבינוי והשיכון

3. מדריכת סיורים בכנסת ישראל

4. הדרכה בבית הספר הדמוקרטי בהדסים

5. סיירות בתי חולים