רוזאן קעואר

 

רכזת אזור צפון

טלפון:

054-5520177

מייל:

Rozan-kh@hotmail.com