קדור לינה

 

רכזת אזור דליית אל כרמל

טלפון :

053-2400845

מייל :

lina.kadour5@gmail.com