סוהייר קעואר

 

רכזת אזור צפון

טלפון:

052-6298055

מייל:

suher24@gmail.com