נוהל שעות שירות מופחתות

למעבר לצפייה בנוהל נוהל שעות שירות מופחתות יש ללחוץ כאן