נוהל הסכמת הורים

מתנדב אשר עתיל להתחיל את שירותו בעודו לפני גיל 18 אך לפני גיל 17 (לא ניתן להתחיל שירות לאומי לפני גיל 17) מחוייב להחתים את הוריו על מסמך הסכמה , את המסמך ניתן לקבל מהרכזת או ממזכירות העמותה.
למעבר לצפייה בנוהל הסכמת הורים יש ללחוץ כאן