נוהל המלצה למחיקת רישום פלילי

הנוהל חל על הרשעות של מתנדבים מהתקופה שלפני תחילת שירותם ומאפשר לרשות השירות הלאומי להעביר
המלצה לגבי מחיקת ההרשעות למחלקת החנינות במשרד המשפטים ולנשיא המדינה.
הנוהל גובש בתיאום עם מחלקת החנינות של משרד המשפטים ועם היועצת המשפטית של בית
הנשיא.

מחיקת הרישום הפלילי, אשר מהווה 'אות קלון' על מצחם של מתנדבים אלו,

תאפשר להם הזדמנות שווה בבואם להשתלב בחברה הישראלית ובפרט בתחומי ההשכלה
והתעסוקה.

למעבר לצפייה בנוהל מחיקת רישום פלילי למתנדב פעיל יש ללחוץ כאן