מזכירות במשרדי ממשלה דרום

 • img

  הוצאה לפועל


  שירות לאומי בתחום המזכירות המשפטית בשילוב קבלת קהל

 • img

  משרד המשפטים

  משרד המשפטים
  שירות לאומי בתחום מזכירות משפטית

 • img

  משרד הקליטה - באר שבע

  משרד הקליטה -
  סיוע לעולים חדשים

 • img

  משרד המשפטים - באר שבע

  משרד המשפטים-
  מזכירות משפטית במשרדי הממשלה

 • img

  משרד הפנים

 • img

  היחידה לבטחון מים- רשות המים

 • img

  משרד הבינוי והשיכון

 • img

  קמ"ג דימונה

  הקרייה למחקר גרעיני-
  עבודה משרדית ב"כור" בדימונה