חנאן מועדי

 

רכזת אזור צפון

טלפון:

050-7770747

מייל:

hanan.aamer1604@gmail.com